Loading

Berbarik berba

Landaredia >> Landareen atalak

adarra

adarra, abarra

Adarrak dekon egurre, a txikidxe kendu, onek, txortak eitteko, ta a egur sendue an gelditze akona, arakidxe ori da” - (Adarrak daukan egurra, txiki hura kendu, hauek, txortak egiteko, eta egur sendo hura han gelditzen zaiona, arakia hori da)
Adar danak deke erdidxen sulo bat, gidxa bat, txikidxaue aundidxaue, eta an ure gelditzen bada, eitten da, gero sulue, gerua aundidxaue, an ure eukitten dau ta arek eridie itte otza barrure” - (Adar denek daukate erdian zulo bat, gia bat, txikiagoa handiagoa, eta han ura gelditzen bada, egiten da, gero zuloa, geroago handiagoa, han ura edukitzen du eta hark zauria egiten dio barrura)

Atzera