Loading

Berbarik berba

Ingurunea >> Lurra-soroa

arlue

arloa

Gu pai, bañe es olan moru aundixen es, batzuk, sera, ortu eskiñetan, solo eskiñetarako baneka bat bai bañe, selan arlo aundixe pe estausen eiñ orretan ba” - (Guk bai, baina ez hola modu handian ez, batzuk, zera, ortu izkinetan, soro izkinetarako banaka bat bai baina, zelan arlo handiak ere ez ditugun egin horretan ba)

Atzera