Loading

Berbarik berba

Denbora >> Egunen arteko erlazioak

bidxar, bixar, bidxer

bihar

Umen bat etorriko da bidxer” - (Umeren bat etorriko da bihar)
Bixar etorten danien akabetan eongo nas” - (Bihar etortzen denean amaitzen egongo naiz)

Atzera