Loading

Berbarik berba

Giza-gorputza >> Hankak

bietz oskola

behatz azazkalak

Ni ego nintzen luseruen oetik jagi be eiñ esiñ ankak andittute ospelakiñ, da serak eukitte nittun bietzak, bietz oskolak barres! buf! oiñ es, oiñ estot eukitten, oin nik estakitt ori seena ixango san” - (Ni egon nintzen luzaroan ohetik jagi ere egin ezin hankak handituta ospelekin, eta zerak edukitzen nituen behatzak, behatz azazkalak barrez! buf! orain ez, orain ez dut edukitzen, orain nik ez dakit hori zerena izango zen)

Atzera