Loading

Berbarik berba

Familiartekoak >> Adin erlazioak

bikidxek

bikiak

Ba nik, e, aitten anadxak, bikidxek neukesan, e, osabak, da arek esate ben ganausain bialdute, olantxe gorri gorri einye eukitte bela, e, landie, bedarra pe esebala urteten, jo ta su dantzan, bañe trikitidxen dantzan, es, es, espatadantzie, espatadantzan jakiñ ein bi da” - (Ba nik, aitaren anaiak, bikiak neuzkan, osabak, eta haiek esaten zuten ganaduzain bidalita, holantxe gorri-gorri eginda edukitzen zutela, landa, belarrak ere ez zuela irteten, jo eta su dantzan, baina txikitan dantzan, ez, ez, ezpata-dantza, ezpata-dantzan jakin egin behar da)

Atzera