Loading

Berbarik berba

Aditzondoak >> Modu aditzondoak

eskien

eskean

Es, eskien etortze sien, onek, amen egote sienak, sermoye itten es, etortze sien leko bakotxetik eskien bai, esautu ittuas asko, karmeldarrak, bañe fransiskotarrak eta pasionistak eta esautu ittuas” - (Ez, eskean etortzen ziren, hauek, hemen egoten zirenak, sermoia egiten ez, etortzen ziren leku bakoitzetik eskean bai, ezagutu ditut asko, karmeldarrak, baina frantziskotarrak eta pasionistak eta ezagutu ditut)

Atzera