Loading

Berbarik berba

Bizilekua >> Etxeko arropak

iserie, ixerie

izara

Ba sati bat bota orri, ipingi ba batzuk esate ben da beste batzuk ba oixe, san, txatal bat ipiñi orri, ixeriei moruen ba, ixera bias bat ein ye ba, olan sien len” - (Ba zati bat bota horri, ipinki bat batzuek esaten zuten eta beste batzuek ba horixe, zen, txatal bat ipini horri, izarei moduan ba, izara bigaz bat egin eta ba, hola ziren lehen)

Atzera