Loading

Berbarik berba

Gizartea >> Kortesia formulak

mesedes

mesedez

Are pe neri deittu ostan, i etorteko moruen ao, ba, berak eskopetan eitte ban orrek, eta, bera tellatuen esi leikela ibilli tte aber mesedes, eta bueno!” - (Hark ere niri deitu zidan, hi etortzeko moduan hago, ba, berak eskopetan egiten zuen horrek, eta, bera teilatuan ezin zitekeela ibili eta ea mesedez, eta beno!)

Atzera