Loading

Berbarik berba

Bizilekua >> Altzariak

oye

ohea

Ba burditten ba, serak, erropie ta sera, serak muebliek, oyek eta trastiek, kargaute antxe dotorie ipiñitte” - (Ba gurdietan ba, zerak, arropa eta zera, zerak altzariak, oheak eta trastean, kargatuta hantxe dotore ipinita)
Oyek ote soasen burdiñeskue pe bai” - (Oheak egoten zituan burdinazkoak ere bai)
Bai gurien oge bat baeuen olan, oge bat euen olakue gurien, ixena estakitt gure amak esate otzen ixena ba ari bañe, a kuartue eskendun ebalten, a oyen, lorik iñok esaban eitten, da onena san lo eitteko, e? altue ta molle ona ta danak, bañe iño pes, gure mutillek eta eseben gure an lo eitteik” - (Bai gurean ohe bat bazegoen hola, ohe bat zegoen holakoa gurean, izena ez dakit gure amak esaten zion izena ba hari baina, gela hura ez genuen erabiltzen, ohe hartan, lorik inork ez zuen egiten, eta onena zen lo egiteko, e? altua eta moila ona eta denak, baina inork ere ez, gure mutilek eta ez zuten gure han lo egiterik)

Dokumentuak

  • fitxategiak/materiala/audioak/soinu13/z02.mp3 ez da aurkitu

Atzera