Loading

Berbarik berba

Landaredia >> Gainerakoak

pago burue

pago burua

Erretakuek betik etara, orrek die ba modernuauek, onek, ointzuakuek die, bota lelengo, e, kamioi erdi bat egur ero, ainbeste bes, bañe barrure, pago buruek eta arrapaten sittuena” - (Erretakoak behetik atera, horiek dira ba modernoagoak, hauek, oraintsuagokoak dira, bota lehenengo, kamioi erdi bat egur edo, hainbeste ere ez, baina barrura, pago buruak eta harrapatzen zutena)

Atzera