Loading

Berbarik berba

Bizilekua >> Garbikuzia

plantxie

plantxa

Ba len, gero famosue in san, ni asi nintzen lekuen, e, plantxie itte ben, plantxa masisue pai te eletrikuek, gero suk entzunde dekosu Ufesa, usaba bi amenguk siren, oin saldu dabe, plantxie ta, estufak, neguen estufak eta uran plantxak” - (Ba lehen, gero ospetsua egin zen, ni hasi nintzen lekuan, plantxa egiten zuten, plantxa trinkoak bai eta elektrikoak, gero zuk entzunda daukazu Ufesa, ugazaba bi hemengoak ziren, orain saldu dute, plantxa eta, berogailuak, neguan berogailuak eta udan plantxak)

Atzera