Loading

Berbarik berba

Umezaroa >> Umeen lexikoa

sakamantekasa

umeak ikaratzeko berau etorriko zela eta eroango zituela esaten zitzaien

“Sakamantekasa ba gixon okerren bat, nire buruen aixe san orduen! gixon okerra, erute bana ero olako seoser" - (Sakamantekasa ba gizon okerren bat, nire buruan huraxe zen orduan! gizon okerra, eroaten zuena edo holako zer edo zer)

Atzera