Loading

Berbarik berba

Bizilekua >> Ura

tellatoko ure

itaxuretik hartzen den ura

Nik esautu neban mutikotan, gurien eseuen etxien urik, da gero aittek ei ban, e, ei ban tellatoko urek artute, tellatoko urek danak artu sittuen da ei ban, depositto bat da oin be an da, ogei mille litroko depositto bat ei ban, da orduen aprobetxeta sittuen, e, tellatoko urek, da arekin ipiñi ban, e, etxerako ure, bañe guk, e, ure geunken, e, serien, Santa Maiñen, erriko ure Santa Maiñen aprobetxeta genduen guk, da gure ama, erropak, e, sertzen, leixibie itten ara jute san” - (Nik ezagutu nuen mutikotan, gurean ez zegoen etxean urik, eta gero aitak egin zuen, egin zuen, teilatuko urak hartuta, teilatuko urak denak hartu zituen eta egin zuen, depositu bat eta orain ere han dago, hogei mila litroko depositu bat egin zuen, eta orduan aprobetxatzen zituen, teilatuko urak, eta haiekin ipini zuen, etxerako ura, baina guk, ura geneukan, zerean, Santa Marinan, herriko ura Santa Marinan aprobetxatzen genuen guk, eta gure ama, arropak, zertzen lisiba egiten hara joaten zen)

Atzera