Loading

Berbarik berba

Bizilekua >> Altzariak

tiradora

tiradera

Komodie, armaidxue ta komodie, beste batzuk olan txikitxuauek, da beste batzuk tiradoras esate dxakok, tiradorakin olan tiratze sanakin” - (Komoda, armairua eta komoda, beste batzuk hola txikitxoagoak, eta beste batzuk tiraderagaz esaten zaiok, tiraderekin hola tiratzen zenekin)

Atzera