Loading

Berbarik berba

Bizilekua >> Sua

tximinidxe, tximiñie

tximinia

Guk garbitze genduen tximiñie, arrixek, arrixek olan ori boltzioi be aundixau euki, igul anditxuaue segun tximiñie sabala bada sabaltxuaue, saku baten, (...) sartuas arrixek, da gero a soka batas ondo lotu, da beste soka bat, burdi sokie esate otzana, burdixe lotzeko lusie, a botate ben goittik, e, arek puntan lotu arek eta, da a ebali gero gora ta bera, gora ta bera, gora ta bera, gora ta bera, guk aixe ebalte genduen, da beste batzuk be bai” - (Guk garbitzen genuen tximinia, harriak, harriak hola beltz hori ere handiagoa eduki, beharbada handitxoagoa segun tximinia zabala den zabaltxoagoa, zaku baten, (...) sartuagaz harriak, eta gero hura sika bategaz ondo lotu, eta beste soka bat, gurdi soka esaten diotena, gurdia lotzeko luzea, hura botatzen zuten goitik, haiek puntan lotu haiek eta, eta hura erabili gero gora eta behera, guk huraxe erabiltzen genuen, eta beste batzuk ere bai)

Atzera