Loading

Santa Barbara

"Santa barbara santa krus,
iñusentien ogidxe,
jaunan miserikordidxe"

"Santa Barbara santa krus
jaune balia sakigus"

Kantak

  • Santa Barbara I (mp3)

    Santa Barbara I (mp3) ez da aurkitu

  • Santa Barbara II (mp3)

    Santa Barbara II (mp3) ez da aurkitu